Wij helpen uw organisatie weer te laten stralen; Organisaties zijn voortdurend in beweging. Veranderende regelgeving, geldstromen, klantvragen, de participatiemaatschappij, betrokkenheid van medewerkers en niet te vergeten uw eigen ambities vormen de nieuwe uitdagingen. Wij helpen u graag uw uitdagingen te realiseren en uw organisatie (weer) te laten stralen. Organisatieonderzoek en advies, interim- en verandermanagement, coaching en training zijn daarbij de tools. Samen met u verkennen we de omstandigheden of maken we een quickscan van de situatie. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak en helpen u met de realisatie daarvan.

Interim & change-management

interim- en verandermanagement

Meestal ontstaat een vraag naar interim management door het vertrek van een collega en de behoefte die plek tijdelijk in te vullen. Onze ervaring is dat dit vaak vergezeld gaat met de behoefte tegelijkertijd de organisatie aan te passen en verbeteren. Wij willen onze ervaring en expertise uit de afgelopen jaren graag met u delen. Samen doelen stellen en realiseren. Uw mensen, het hart van de organisatie, weer laten stralen. In onze aanpak zijn wij transparant, zichtbaar en benaderbaar, vernieuwend en resultaat gericht. Leiders met lef en passie. Wij zijn bekend met complexe organisatorische en politiek bestuurlijke omgevingen en kunnen ons daar op een efficiënte en natuurlijke manier bewegen.

Teamcoaching & building

coaching en training

Het functioneren van de bedrijfsonderdelen in samenhang met elkaar bepaalt het functioneren van de totale organisatie. Basis daarvoor is het functioneren van de teams. Immers als het binnen een team niet botert dan zal de hele organisatie daar hinder van ondervinden. Onze aanpak is eerst gericht op het verbeteren van het functioneren van de mensen binnen het team en vervolgens van het team in z’n geheel. Erkenning, respect en trots zijn voor medewerkers belangrijke drijfveren. Samen met hen gaan we die inspiratie (her)ontdekken. Met warmte en empathie weten wij het mooie uit uw mensen te halen.

Onderzoek & advies

onderzoek en advies

Wie kent nu de organisatie beter dan u zelf. U zit er midden in, u weet waar u naar toe wilt en eigenlijk is het wel helder. En toch! Laat uw positie het niet toe om “de onderste steen boven te krijgen”, of om uw motivatie op de organisatie over te brengen? Een frisse blik van buiten, een onafhankelijke positie, onpartijdigheid kan al veel doen. En gelukkig nemen wij onze ervaring eigen inspiratie en gedrevenheid om het mooie uit mensen te halen mee. De basis voor het goed kunnen functioneren van een organisatie.

"Wij zien de mens als de motor van een organisatie.

Onze inzet is het motiveren van mensen."

Wij managen uw projecten en processen; Op het gebied van proces en interim management is veel mogelijk. Wij hebben uitgebreide expertise in het sturen van integrale en politiek gevoelige projecten en processen. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, centrumontwikkeling en van wonen, zorg en welzijnsprojecten. Steeds meer zijn dat ook de projecten en processen in het kader van de participatiemaatschappij. Los laten of anders vasthouden staat centraal in onze aanpak Als er tijdelijk vervanging nodig is op een managementpositie kunnen wij hierin voorzien met ervaren managers.

Projecten en processen

project en processen

Onverwachte en onvoorziene interventies vragen soms veel van de “stuurmanskunsten” van een project- of een procesmanager. In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring mogen op doen in complexe projecten en processen. De mores van een ingewikkelde organisatorische en politiek bestuurlijke omgeving is daar een onderdeel van. Weten wie wanneer aan zet is en het kunnen overzien van een strategische aanpak. Zakelijk en resultaatgericht, daadkrachtig en besluitvaardig en met een gezonde dosis humor.

Haalbaarheidsstudies & advies

haalbaarheidsstudies en advies

Grote investeringen, politiek beladen keuzes, strategische aanpak en belangengroeperingen vragen om een afgewogen besluit en een toets op de haalbaarheid van de gestelde doelen. Met onze expertise en ervaring, opgedaan in de diverse studies en in de verschillende “keukens” waarin we mochten kijken, willen wij u graag ondersteunen.

Fondswerving en financiering

fondswerving en financiering

Voor niets gaat de zon op, en mooie initiatieven en projecten vragen om de nodige financiering. Wij zien dit als integraal onderdeel van een project. Een aantal prachtige projecten hebben wij financieel mogen begeleiden en verzorgen. Onze rol daarin: opzet van de kostenstructuur in relatie tot de dekkingsmogelijkheden. Onderbrengen van gemeentelijke gebouwen in een stichting, cofinanciering door ondernemers, motiveren van subsidieaanvragen, het interesseren van landelijke fondsen voor projecten maken daar onderdeel vanuit. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk en spreken de taal van financiers en investeerders.

"Wij laten niets aan het toeval over!

Zodat wij voor u een betrouwbare partner zijn."

Mediation
Mediation is een vorm van bemiddelen in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de partijen helpt om het conflict op te lossen of hanteerbaar te maken. Wij zien een conflict altijd in samenhang met de mensen en hun emoties achter het conflict. Investeren in de relatie is naar onze overtuiging essentieel wanneer je met elkaar verder wilt, ondanks het conflict. Ook bij het anders vormgeven of beëindigen van een relatie kan mediation een belangrijke rol spelen. Niet zelden kom je elkaar toch vroeg of laat weer tegen. Mooi wanneer dat dan zo optimaal mogelijk verloopt en het conflict niet weer de kop op steekt.

Coaching

Volgens de definitie van Whitemore (2002) is de essentie van coaching “het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren”. Dat wat je aan mogelijkheden bij je hebt maar nog niet benut is of om redenen weggezakt is (weer) te activeren of ontwikkelen. De coach is dan de interactieve spiegel die met zijn ervaring je helpt je “potentieel vrij te maken” en in te zetten.

Coaching

coaching

Waarom coaching?
Soms rennen we achter ons zelf aan, of wordt er langere tijd een zwaar beroep ons gedaan. Of een nieuwe uitdagende situatie vraagt om meer van jezelf te ontdekken. Ook kan coaching een vorm van “onderhoud aan jezelf” zijn. Zoals je met mensen in je omgeving spart, kun je dat ook professioneel doen met een coach. Het kan goed zijn om aan jezelf te werken, je soms ook wat te “verwennen” Coachen wordt vaak ten onrechte als een maatregel bij falen gezien terwijl onze ervaring juist is dat het investeren in jezelf is. Daar waar veel van mensen wordt verwacht, wordt coaching gezien als logisch en een strategisch onderdeel van het bestaan.

Waar is coaching toepasbaar?
Coaching is in veel situaties toepasbaar, niet alleen individueel maar ook met meerdere mensen of in groepsverband. Het kan verschillende doelen beogen. Het beste uit u zelf halen omdat u verder wilt in uw carrière en daarop wilt voorbereiden. Maar ook kan het doel persoonlijke ontwikkeling zijn, of weer ruimte geven in het bestaande functioneren.

Hoe pakken we dat aan?
Het begint natuurlijk bij jouw behoefte, of de behoefte van het team. Dan kijken we samen welke “route” jij zouden willen volgen. Is dat de route van zelfontplooiing (wat heb je er zelf mee gedaan of zou je willen doen), of is het meer de vraag “wat werkt wel”. Ook de prestatiegerichte route (welke talenten kun je nog ontwikkelen) kan van belang zijn. Vaak is het ook een mix hiervan. Centraal staat jouw behoefte en autonomie. De coach is de (actieve) spiegel die graag zijn ervaringen met je deelt.

Veiligheid en vertrouwen
De veiligheid is dat er open en vrijuit met elkaar gesproken kan worden. Dat jij bepaalt waarover je het wel en ook niet wilt hebben. En dat wat we met elkaar bespreken door de coach met niemand wordt gedeeld. Ook niet met een eventuele opdrachtgever, leidinggevende of wie ook maar.

Vertrouwen is een voorwaarde voor goede gesprekken. Vertrouwen moet groeien. Dit kan alleen maar als je er gewoon aan begint. Eerst maar eens een verkennend gesprek, en als dat van beide kanten goed voelt dan kunnen we verder. Zonder vertrouwen lukt het niet. We maken graag kennis met je.

Mediation

mediation

Waarom mediation?
Partijen hebben beelden van elkaar die de ander soms niet kent of kan begrijpen. Het onderlinge vertrouwen is aangetast en staat als een dreiging tussen beiden. Vaak is de communicatie verstoord, zijn stellingen ingenomen, is er onvrede, boosheid of verdriet. Allemaal factoren die het conflict alleen maar verergeren.

De rol van de mediator is het faciliteren en begeleiden van het gesprek dat leidt tot inzicht, begrip en het hanteerbaar maken van de situatie. De mediator zet de oplossingen die de partijen aandragen op een rij en ondersteund hen bij het maken van keuzes daarin.

Hoe pakken we dat aan?
Bij de start van een mediation maken we afspraken over het traject en de werkwijze, die we vastleggen in een mediationovereenkomst. Vervolgens maken we samen een overzicht van de situatie. Daarbij bepaald u wat er op de “agenda” staat. De rol van de mediator is het begeleiden en faciliteren van het gesprek. Ook draagt de mediator zorg voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van het gesprek.

De mediation kan worden afgerond met afspraken die zo nodig in een overeenkomst worden vastgelegd. Om dat zo optimaal mogelijk te kunnen doen werken we samen met verschillende disciplines waaronder een advocaat, fiscaal jurist, bedrijfskundige en een financieel adviseur.

Veiligheid, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en inspanningsverwachting

De veiligheid is dat er open, eerlijk en vrijuit met elkaar gesproken kan worden, zonder angst dat dit later tegen je gebruikt wordt. Je mag ook terug komen op wat je eerder hebt gezegd, of dit verder toelichten. Afspraken worden pas gemaakt als partijen het daar samen over eens zijn.

De vertrouwelijkheid is de afspraak dat alles wat er in het mediationtraject besproken wordt binnenskamers blijft tenzij partijen daarover andere afspraken maken.

Partijen nemen vrijwillig deel aan het mediationtraject. Uiteraard verlangt het mediationtraject wel een inspanning van partijen om het traject ook te laten slagen. Er is dus geen sprake van vrijblijvendheid.

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • een prominente rol voor de partijen
 • behoud van autonomie van de partijen
 • een passende rol voor de partijen en het herstel van het vertrouwen.
 • ruimte voor creatieve en bij partijen passende oplossingen
 • optimale sturing van partijen en voorkomen van juridische procedures
 • herstel van vertrouwen en het creëren van een toekomst
 • snel, efficiënt en betaalbaar

Waar kan mediation worden toegepast?

 • conflicten in relaties
 • arbeidsconflicten
 • zakelijke conflicten
 • conflicten tussen burgers en de overheid
 • burenruzies
 • onvrede in organisaties-groeperingen
 • geschillen over procedures en overeenkomsten

Onze filosofie

Het oplossen van knelpunten, het managen van complexe projecten of het veranderen van de organisatie valt en staat met de mensen die eraan verbonden zijn. Wij stimuleren ze nieuwe kansen te ontdekken. Nieuwe kansen bieden tenslotte nieuwe mogelijkheden. In deze ontdekkingstocht leren mensen zien welke rol zij zelf kunnen vervullen in de nieuwe situatie zodat ze weer optimaal kunnen functioneren.

Legters & partners is een netwerkorganisatie bestaande uit ervaren professionals met een breed pakket aan kennis, kunde en ervaring op verschillende vakgebieden. Hierdoor zijn wij in staat passend en effectief antwoord te geven op uw vragen. Als we dat niet kunnen dan zijn we daar ook eerlijk over.

Onze werkwijze:
Onze eerste prioriteit is uw vraag en de te bereiken doelen in kaart te brengen. Doormiddel van (organisatie)analyse kijken wij samen met u naar de eventuele onderliggende uitdagingen. Wij ondersteunen u in dit proces. Hierdoor zijn wij in staat de mogelijke effecten van uw gestelde doelen en de uitdagingen van uw organisatie inzichtelijk te maken.

Laagdrempeligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Kennismaken ‘kost niets’ en kan de basis zijn van een goede samenwerking en de gewenste resultaten. Wij verkennen en bespreken graag de mogelijkheden zonder dat het verplichtingen schept. Hierbij staat bij Legters & Partners vrijlaten voorop.

Wij kijken uit naar een kennismaking en graag tot gauw,

Legters & Partners

Legters - Partners
Jan Legters

Jan Legters
Directeur & Mediator

mr. Ellen Legters

mr. Ellen D. Legters
Office manager & Fiscaal jurist

Jenneke Span

Jenneke Span
Adviseur & Mediator

Eke van Bommel

mr. Eke v. Bommel
Advocaat & Mediator

A. Hazenberg

Anita Hazenberg-Folkersma
Projectleider

Een aantal van de bedrijven en organisaties die u voor gingen:

  Legters - Partners

  Postadres:
  Radesingel 41C

  9711 EC Groningen

  +31 (0)6 53 92 44 81
  secretariaat@legters-partners.nl
  NL27 ABNA 0502 8396 35

  Openingstijden van Legters & Partners:
  maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00uur.

  Updates & Nieuws

  Nieuwsbrieven Legters & Partners

  Legters & Partners stuurt regelmatig een nieuwsbrief naar klanten en relaties.
  Ook kunt u hier onze nieuwsbrieven downloaden (PDF) en, online, bekijken.

  Legters - Partners

  Kracht en Ontwikkel Schouw

  De Kracht en Ontwikkel Schouw (KOS) is een HR methodiek om de gedrevenheid van medewerkers en managers in hun werk in beeld te brengen.  Een instrument dat individuele loopbaanvraagstukken en organisatiedoelen aan elkaar verbindt en uw mensen in de juiste positie brengt.

  Bekijk hier onze brochure  “Gedrevenheid in Beeld”

  KOS